Verving og vervepremie

Live søk

Hvis du er medlem hos oss og verver en venn så gir vi deg 1 mnds gratis trening som takk for initiativet :) 

Hvordan blir jeg registrert som verver og godkjent for vervepremie?

Følgende kriterier må være oppfulgt:

  • Ved online innmelding så må det nye medlemmet skrive inn verver sitt navn i feltet "Vervet av/melder meg inn sammen med (fullt navn)"
  • Verver må sende oss en epost til post@crossfitcentrum.no om at du har vervet en person, samt oppgi navn på personen du har vervet
  • Vervepremie gjelder kun ved medlemskap med binding minimum 6 måneder.

Merk: det er ikke mulig å etter-registrere en verving. Hvis ikke o.n. punkter blir oppfulgt umiddelbart i forbindelse med innmeldingen så er dessverre ikke vervingen gyldig.

Verving gjelder IKKE under kampanjer, det er kun gyldig ved innmeldinger til ordinære medlemsskap.